دیگر خدمات ارائه شده توسط ایران وب هاست

با توجه به اینکه در گذشته خدمات حرفه ای توسط هاستینگ ها انجام نمیشد ، سابین سرور برآن شد تا تمام خدماتی که میتواند در سطح فوق حرفه ای انجام دهد را برای تمام هموطنان عزیز فراهم آورد. اکنون وقت استفاده آسان از این خدمات در ایران وب هاست فراهم شده است.